Palindrom, aneb konec světa

neděle 6. leden 2013 13:15

Pode editorialu Marcely Pecháčkové z posledního Pátku zatímco pro ni významné datum 19.9.1991 je palindromické (čte se stejně zapřed i zezadu), v roce 2013 takové datum neexistuje.

Jejím argumentem je, že by datum muselo být 31.02.2013, která (zatím) neexistuje. Pokud bychom přijali konvenci, ža datumy budeme psát vždy v "počítačové" notaci DD.MM.RRRR, má samozřejmě pravdu, ale pak není palindromické ani její datum 19.09.1991. Pokud však je palindromické 19.9.1991 (ve zkrácené "přirozené" notaci), je v roce 2013 palindromické datum 3.10.2013 (a v závislosti na notaci i jiné datumy).

Palindromičnost datumů je dána tím, že pro zápis znaku pro číslo používáme arabské číslice, které navíc obsahují číslici pro číslo <nula>, tj. 05 je znakem pro číslo <pět> stejně jako znak ze samotné číslice 5, tj. na pořadí číslic nezáleží. V římských číslicích to tak samozřejmé není, protože zatímco XV je znakem pro číslo <patnáct>, obrácené vyjádření VX je znakem pro <pět> jen v čistě matematicko-sémiotickém chápání. Ale III.X.MMXIII je též palindromické. Již staří Římané stejně jako staří Arabové evidentně před staletími věděli, že letos nastane konec světa 3.10.2013. Toto datum má tři nezanedbatelné výhody:

1) Je to tak blízko, že se to dá bezprostředně komerčně využít,

2) Je to ještě větší blbost, než konec mayského kalendáře, takže tomu uvěří daleko více lidí,

3) Pokud konec světa v tomto datumu nenastane, lze snadno zvolit podle tohoto klíče libovolné následující datum

P.S. V počítačové hantýrce se nesprávné skloňování slova "datum" používá zcela úmyslně pro rozlišení např. chyb vzniklých zadáním nesprávných datumů (časových určení) od zadání nesprávných dat (souboru údajů)

 

 

 

 

Aleš Chalupníček

Aleš Chalupníček

Aleš Chalupníček

Autor, který si sám dopředu stanoví, o čem bude psát, většinou s hrůzou zjistí, že nemá psát o čem. Jediná možnost, jak zjistit, že mám o čem psát, je to zkusit a čtenář může zkusit si to přečíst

Programátor - analytik a samozvaný filozof

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora