Close nejen Card

středa 25. listopad 2009 09:39

Před půl rokem jsem upozorňoval na nesmyslnost projektu Opencard a spočetl jsem náklady na zavedení jedné karty na 2.305,94 korun. Teď se z rozhlasu dozvídám (snad jsem se nepřeslech), že skutečné náklady jen Hlavního města Prahy jsou cca 888 milionu a výnos nula. To zvyšuje celkové odhadnutelné náklady (včetně ostatních nákladů z odkazovaného článku) na jednu kartu na 3.469,70 korun a začíná se nebezpečně blížit roční ceně tramvajenky. A radní Blažek, do jehož gesce podle mých informací zavádění Opencard spadá, a jehož náklady jsou tedy 2.690,90 korun na jednu kartu, vyžaduje audit. Co chce proboha zauditovat?! Vždyť to je na zavření nejen tohoto projektu.

Aleš Chalupníček

Aleš Chalupníček

Aleš Chalupníček

Autor, který si sám dopředu stanoví, o čem bude psát, většinou s hrůzou zjistí, že nemá psát o čem. Jediná možnost, jak zjistit, že mám o čem psát, je to zkusit a čtenář může zkusit si to přečíst

Programátor - analytik a samozvaný filozof

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora